Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade distribuerade system

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursens huvudsakliga tema är de underliggande principerna och teknologierna för moderna storskaliga distribuerade system. Kursen ger en översikt över de byggstenar som används för att bygga distribuerade system (exempelvis programmerings-, säkerhets- och servicemodeller) och diskuterar hur utbytesförhållandena mellan dessa ser ut när distribuerade system skalas till stor skala. Kursen ger även en översikt över de olika paradigmer som idag används för att skapa distribuerade system, och studera aktuella exempel inom områdena Peer-to-peer, High-Performance, High Throughput, Grid och Cloud computing. Stor vikt läggs vid färdighetsträning i utveckling av distribuerade system genom obligatoriska uppgifter.

Anmälan och behörighet

Avancerade distribuerade system, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 oktober 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier motsvarande 120 hp, i båda
fallen inkluderande kurserna Applikationsutveckling i Java (5DV135) och Distribuerade system (5DV186) eller motsvarande kunskaper.

Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57222

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)