"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade distribuerade system

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens huvudsakliga tema är de underliggande principerna och teknologierna för moderna storskaliga distribuerade system. Kursen ger en översikt över de byggstenar som används för att bygga distribuerade system (exempelvis programmerings-, säkerhets- och servicemodeller) och diskuterar hur utbytesförhållandena mellan dessa ser ut när distribuerade system skalas till stor skala. Kursen ger även en översikt över de olika paradigmer som idag används för att skapa distribuerade system, och studera aktuella exempel inom områdena Peer-to-peer, High-Performance, High Throughput, Grid och Cloud computing. Stor vikt läggs vid färdighetsträning i utveckling av distribuerade system genom obligatoriska uppgifter.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)