"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade mätmetoder inom energiteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2024

Om kursen

Kursen behandlar teoretiska och praktiska aspekter av mättekniker som idag används inom energiteknik, både i akademi och industri. Fokus ligger på karakterisering av multifasflöden i termokemiska energiomvandlingsprocesser. I kursen ingår bland annat mätmetoder för temperatur, koncentration av atomer och molekyler i gasfas, aerosoler och kemisk sammansättning av gaser och fasta ämnen. För gasfasmätningar läggs stor vikt på beröringsfri online-detektion med exempelvis elektriska givare och optiska tekniker såsom laserspektroskopi. För fasta ämnen omfattar kursen partikelprovtagning och senare analys med avancerade metoder baserade på ljusspridning, elektronmikroskopi och masspektrometri. Det ges en övergripande presentation av de fysikaliska och kemiska principer bakom mätteknikerna, en överblick över applikationer och det praktiska utförandet av mätningar, samt exempel på teknikernas tillämpning i energiomvandlingsprocesser och energisystem. Kursen innehåller både teori- och laborationsmoment, och har en nära anknytning till högaktuell forskning och utveckling.

Anmälan och behörighet

Avancerade mätmetoder inom energiteknik, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

20 mars 2024

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier inkluderat Fysikaliska egenskaper hos mätgivare, 7,5 hp) eller motsvarande, samt Energiteknisk kemi 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-54510

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)