"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

I huvuddelen av kursen förklaras, diskuteras och övas modellering som underlag för beslutsfattande. I ekonomiska utvärderingar av interventioner på hälsooområdet, som utgår från ett beslutsfattarperspektiv, är det ofta nödvändigt att samla information från många källor och att följa utvecklingen av ett sjukdomsförlopp med ett långt tidsperspektiv samt att ta hänsyn till osäkerheten i de estimat som erhålls på detta sätt. För att kunna göra detta har modellering som underlag för beslutsfattande kommit att bli alltmer använt i hälsoekonomisk utvärdering. I kursen gås olika modelleringsmetoder igenom och studenterna ges en chans att konstruera och köra egna modeller. Dessutom ges en fördjupning av ett antal frågor som redan togs upp i den tidigare kursen, Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder. Till dessa frågor hör behandlingen av kostnader, diskontering, värderingen av tid, betalningsviljestudier, möjligheten av att äldre systematiskt missgynnas i hälsoekonomiska utvärderingar samt vad ett genderperspektiv på hälsoekonomisk utvärdering innebär.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: förklara hur man kan modellera sjukdomsförloppet i en befolkningen och diskutera hur detta kan användas i hälsoekonomisk utvärdering; förklara och diskutera hur man kan ta hänsyn till osäkerhet i hälsoekonomisk utvärdering; förklara och diskutera hur man kan behandla kostnader i hälsoekonomisk utvärdering; granska hälsoekonomiska utvärderingar med avseende på de frågeställningar som behandlats under kursen.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Det ges också seminarier där studenterna presenterar och diskuterar en modell som de själv har utvecklat. Dessa seminarier är obligatoriska. Alla undervisning sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

4 december 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6
Studenten måste ha med godkänt resultat genomgått kursen 3FH042 Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder eller ha motsvarande kvalifikationer.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30436

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

4 december 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap samt Engelska B/6
Studenten måste ha med godkänt resultat genomgått kursen 3FH042 Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder eller ha motsvarande kvalifikationer.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3031

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2024. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson