Hoppa direkt till innehållet
printicon

Barns lärande och omsorg

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

I kursen studeras barns utveckling och lärande i olika åldrar med stöd av olika teorier. Förskolans uppdrag utifrån barns utveckling, socialisering, olika behov bearbetas och barnets rättigheter liksom förskolans ansvar för barn som tillfälligt eller varaktigt är i behov av särskilt stöd. Lekens betydelse och pedagogens förhållningssätt bearbetas liksom konsekvenserna av olika synsätt på barn. Gruppens betydelse behandlas och problematiseras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström