Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Barns lärande och omsorg

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Modul 1
Lärande och omsorg i förskolan 7,5 hp

I modulen studeras den pedagogiska miljöns betydelse för barns lek, välbefinnande, utveckling och lärande i förskolan. Förskollärares förhållningssätt bearbetas, liksom konsekvenserna av olika synsätt på barn. Omsorg som begrepp och fenomen behandlas. Dessutom belyses gruppens betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Genomgående i modulen tas utgångspunkt i aktuella styrdokument och forskning.

Modul 2
Barns villkor och lärande  7,5 hp

I modulen bearbetas barns utveckling och lärande utifrån olika teorier. Det specialpedagogiska uppdraget i förskolan introduceras med utgångspunkt i aktuella styrdokument och forskning. Begreppet barn i behov av särskilt stöd belyses, och förskolans uppdrag att ge alla barn stöd och stimulans utifrån barnets behov och förutsättningar behandlas. Vidare beskrivs och diskuteras förskolans jämställdhetsuppdrag samt hur ett genusperspektiv kan bidra till att förstå barns villkor i förskolan.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Christine Lindström