Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Bedömning och betyg i teori och praktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Syftet med kursen är att ge den studerande (1) kunskaper om vad som kännetecknar olika typer av bedömningar i skolan och hur de är kopplade till betygsättning, (2) insikter om vad som kännetecknar skriftliga, muntliga och praktiska prov av hög kvalitet, (3) färdigheter att konstruera sådana prov och genomföra tillförlitliga och trovärdiga summativa bedömningar i klassrummet, samt (4) förmågan att välja olika bedömningsmetoder i olika situationer för att på bästa sätt bedöma kunskapskrav av olika karaktär. Fokus läggs på de typer av bedömningar som ger underlag för betygssättning och andra summativa beslut i dagens skola.

Anmälan och behörighet

Bedömning och betyg i teori och praktik, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Kursen är en distanskurs som ges via en nätbaserad lärplattform vid Umeå universitet. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, kamratbedömningar, övningar och en gruppdiskussion. Kursen är uppdelad i två moment och examineras genom (1) en individuell skriftlig tentamen genomfört via digital lärplattform, (2) aktivt deltagande i obligatoriska kamratbedömningar och i gruppdiskussionen samt (3) en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-21900

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Christina Sander Nordin, studieadministratör