"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bedömning och betyg i teori och praktik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Syftet med kursen är att ge den studerande (1) kunskaper om vad som kännetecknar olika typer av bedömningar i skolan och hur de är kopplade till betygssättning, (2) insikter om vad som kännetecknar skriftliga, muntliga och praktiska prov av hög kvalitet, (3) ett förhållningssätt för hur kvaliteten i bedömningar kan utvärderas på vetenskaplig grund, (4) färdigheter att planera och konstruera prov för att kunna genomföra tillförlitliga och relevanta bedömningar i klassrummet, samt (5) förmågan att välja ändamålsenliga bedömningsmetoder i olika situationer för att på ett lämpligt sätt bedöma betygskriterier av olika karaktär. Fokus läggs på de typer av bedömningar som ger underlag för betyg och andra summativa beslut i dagens skola.

Anmälan och behörighet

Bedömning och betyg i teori och praktik, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Upplägg för distanskurs

Kursen är en distanskurs som ges via en nätbaserad lärplattform vid Umeå universitet. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och kamratbedömningar. Kursen är uppdelad i två moduler och examineras genom (1) en individuell skriftlig tentamen genomförd via digital lärplattform, (2) kamratbedömningar samt (3) en individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-21900

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)