"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Datacentrerat värdeskapande

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Momentet behandlar olika sätt att analysera, värdera och kombinera data för att skapa värde för organisationer. Fokus ligger på den data som genereras av och i organisationens verksamhet. Momentet behandlar olika ansatser och verktyg för att generera värde ur tillgänglig data, exempelvis Business Intelligence (BI), IoT och Big Data. I momentet sätts dessa ansatser och verktyg i relation till verksamhetens övergripande målsättningar, strategier, affärsplaner och kompetenser. Under momentet kommer studenterna att praktiskt tillämpa och utvärdera ansatser och verktyg för datacentrerat värdeskapande.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik