"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Datakommunikation

Hej och välkomna till kursen!

Så här börjar du

 • 2. Aktivera ditt Umu-id

  Umu-id är ditt användarkonto. Det behöver du för att kunna registrera dig på utbildningen. När du är ny student får du automatiskt ett Umu-id, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Ditt Umu-id behöver du när du ska:

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor, uppgifter eller se dina resultat
  • kolla din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets wifi.

  För att få tillgång till ditt Umu-id behöver du gå igenom vår aktiveringsguide. Detta kan du göra en vecka innan terminsstart, men ofta går det att göra tidigare än så. Du får inget särskilt meddelande från oss när det är möjligt att aktivera ditt användarkonto.

  Jag vill aktivera mitt Umu-id

  Om du får problem att logga in eller aktivera ditt Umu-id kontakta IT-supporten Servicedesk så får du hjälp.

  Fäll ihop
 • 3. Registrera dig på kursen

  Registrering sker på studentwebben, om det misslyckas får ni kontakta Catharina Åhgren (catharina.ahgren@umu.se, 090-786 78 92).

  Fäll ihop
 • 4. Börja kursen

  2021-11-02

  Tid: 09:00

  Plats: https://www.canvas.umu.se/courses/4955

  Hela kursen utom samlingveckan (v 47) sker via Canvas.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Programmets/kursens upplägg

  På just denna kursen har vi en samlingsvecka (tillsammans med den parallella kursen) men i övrigt sker all kommunikation via denna webplattform. Föreläsningarna ges i form av inspelade videokommentarer. De kommer att finnas tillgängliga allt eftersom kursen fortskrider. Lärare är Ola Ågren, lättast att nå på 0730-283852. Om någon har en fråga som fler kan vara intresserad av rekommenderar jag att ni använder forumet i ställe.

  Kursuppläggning

  Kursen är indelad i 4 delmoment, vardera omfattande cirka 2 veckors (halvtids-)studier

  Varje moment innehåller

  - Ett antal introduktionsföreläsningar i form av videofilmer som du kan titta på när det passar dig

  - Ett forum där studenter och lärare kan diskutera frågeställningar som dyker upp

  - Ett webbaserat självtest

  - En laboration/inlämningsuppgift

  - Varje moment avslutas med ett webbaserat slutprov

  För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga laborationer/inlämningsuppgifter är godkända och att även alla fyra proven är godkänd.

  Fäll ihop
 • Övrig information 1

  Mål och innehåll

  Datakommunikation är ett vitt begrepp, därför ser kurser i datakommunikation lite olika ut, både till form och innehåll. Utgångspunkten för en kurs (eller kursbok) bestämmer var fokus kommer att ligga.

  Vanligast är nog att man utgår från ett datavetenskapligt perspektiv. Här ligger ofta fokus på att förstå olika algoritmer och att analysera protokoll. Laborationerma handlar oftast om att skriva egen programkod för att implementera protokoll.

  Ett annat sätt, som präglar just den här kursen, är att se datakommunikation ur ett systemtekniskt perspektiv. Här handlar det om att se och förstå helheten, alltifrån de fysiska begränsningarna (och möjligheterna) fram till användarens upplevelser. Fokus ligger här på en förståelse av olika samband, men även på förmågan att välja rätt protokoll och rätt utrustning för ett visst fall.

  Exempel på frågeställningar kan vara

  - vad begränsar datahastigheten på min ADSL-förbindelse?

  - hur hittar ett datapaket vägen från webservern i Australien till min dator hemma?

  - vilken utrustning behövs och hur fungerarar den?

  - hur konfigurerar jag nätverksinställningarna på min dator och varför?

  De mer formella kursmålen som de är beskrivna i kursplanen är följande:

  Kursmål:
  Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
  - Beräkna teoretiska överföringshastigheter utifrån fysiska begränsningar
  - Redogöra för Ethernetprotokollet och dess varianter
  - Förklara funktionen hos olika typer av datakommunikationsutrustning
  - Förklara funktionen hos de viktigaste protokollen i TCP/IP-protokollstacken
  - Beskriva hur olika protokoll samverkar i ett kommunikationssystem
  - Redogöra för Internets struktur och organisation

  Förkunskaper

  De formella förkunskapskraven är Matematik D eller Matematik 3c (Områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag).
  Kursen innehåller dock ingen svår matematik, men om det var ett tag sedan du läste matte så bör du gärna repetera följande
  - Trigonometri (enhetscirkeln, sinus och cosinus)
  - Logaritmer
  - Talsystem (decimala, binära och hexadecimala samt omvandlingar mellan dessa)
  - Boolesk algebra (AND och OR-funktioner)

  Kursen kräver inga programmeringsförkunskaper.
  Kursboken har en del programmeringsexempel, men dessa kommer vi inte att behandla.

  Egen utrustning

  Ett krav är att du har tillgång till en egen dator där du har möjlighet att installera program och ändra vissa inställningar. Vi utgår i exemplen från att operativsystemet är Windowsbaserat. Man kan lösa uppgifterna även med andra plattformar men vi garanterar ingen support för dessa.

  Du behöver även en Internetanslutning,  (”bredband”).

  Din dator används både för kommunikation med oss lärare och som laborationsutrustning vid laborationerna.

  De programvaror du behöver kan du ladda ner gratis.

  Kursbok och läsanvisningar

  Kursbok är

  Andrew S. Tanenbaum; Computer Networks, 5th ed  (se mer info om kursboken under egen rubrik)

  (Se även Supplement till boken, innehåller bland annat alla figurer, kan vara användbart till rapporter t ex…)

  Fäll ihop
 • Övrig information 2

  Examinationen består i 4 st inlämningsuppgifter och 4 st teoriprov, så kallade duggor.

  Inlämningsuppgifterna är antingen av teoretisk eller laborativ karaktär. De laborativa använder programvaran Wireshark som finns att ladda ner gratis.
  - Inlämningsuppgifterna har bara betygsstegen Underkänd och Godkänd. Om du blir underkänd på en inlämningsuppgift måste du göra om den eller komplettera den.
  - Rättning av inlämningsuppgifter sker kontinuerligt under kursen, men du bör helst lämna in dem före de stopptider som angetts i schemat.

  Duggorna består av flervalsfrågor av samma typ som ”testa dig själv”-frågorna.
  - En dugga består av 20 frågor och för att bli godkänd krävs att du har minst 10 rätt.
  - Varje dugga är bara öppen under den tidsperiod som är angiven i schemat. Du kan påbörja den när som helst under den tidsperioden, men från det att du startar provet har du 30 minuter på dig att slutföra det (45 minuter för dugga 1). Under provtiden ser du en klocka som räknar ner återstående tid.
  - Om du inte kan skriva en dugga eller blir underkänd, ges möjligheten att göra ett nytt försök direkt efter hela kursens slut.
  - Om du är godkänd på en dugga kan du inte skriva om den för att få högre betyg.

  Helkursbetyg
  - För att bli godkänd på kursen krävs att du är godkänd på samtliga 4 duggor och samtliga 4 inlämningsuppgifter
  - Betyget bestäms av det sammanlagda poängantalet på de 4 duggorna.
  64p eller mer ger betyget 5
  52 till 63p ger betyget 4
  annars ges betyget 3

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Beställ ditt UMU-kort

  När du är på något av våra campus kommer du behöva ett UMU-kort. UMU-kortet är personligt och fungerar som passerkort, kopieringskort och lånekort. Allt i ett. För att få tillgång till kortet måste du själv ansöka om det.

  Jag ansöker om UMU-kortet på en gång

  Fäll ihop
 • Sök stöd vid funktionsnedsättning

  Sök det pedagogiska stöd du har rätt till på direkten. Då är det fixat när terminen börjar och du bara vill komma i gång med utbildningen.

  Du kan få stöd om du till exempel har dyslexi, adhd eller nedsatt syn. Beroende på dina behov finns olika typer av stöd. Vanligt är att en får anteckningsstöd, längre skrivtid eller anpassning av sitt kursmaterial. Målet är helt enkelt att göra det lättare för dig att plugga på lika villkor.

  Följ länken för att lära dig mer om stödet och hur du ansöker.

  Fäll ihop
 • Se på digitala studiestartsföreläsningar

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala studiestartsföreläsningar via Zoom den 27–30 augusti, så guidar vi dig genom studiestarten. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans

  Här ser du datum och tid för varje föreläsning

   

  Fäll ihop
 • Ta hjälp av en studievägledare

  Studievägledare är experter på alla möjliga frågor och vi finns som stöd både innan och under studierna. Vad ska man plugga, hur tar man sig in och vilket stöd finns att få? Det kan vara många frågor som snurrar. Om du till exempel har funderingar om dina studier och olika vägval så diskutera med en studievägledare – vi hjälper dig att komma vidare.

  Studievägledningen hjälper dig hitta rätt

  Fäll ihop
 • Bibliotekets tjänster

  Som student kommer du söka information, läsa stora mängder akademisk text och skriva självständiga arbeten. Biblioteket stöttar dig under hela sök- och skrivprocessen. Besök vår drop-in, boka en handledningstid eller fördjupa dig på egen hand i våra guider.

  Upptäck bibliotekets tjänster, både på campus och på distans

  Fäll ihop
 • Fråga Infocenter om något krånglar

  Infocenter, möjligen de bästa vi har. De hjälper dig genom de första veckorna som ny student. Kanske behöver du hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokalerna eller snabbt stämma av med en studievägledare? Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter håller till i Universum, huset mitt på Campus Umeå. Det är bara att du hör av dig om något krånglar.

  Hitta till Infocenter (Mazemap)

  Infocenter ger hjälp och stöd

  Fäll ihop

Kontakta oss

Ditt meddelande skickas till Infocenter. Vid behov skickar de vidare till den person som är mer insatt i det som din fråga gäller.

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)