Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Datakommunikation

Hej och välkomna till kursen!

Så här börjar du

 • 1. Tacka ja eller nej

  Om du har blivit antagen och vill ha din plats, eller vill stå kvar som reserv, behöver du inte svara på det andra antagningsbeskedet. Men om du inte längre är intresserad av din plats är det bra att du lämnar återbud så att en reserv kan få den. Återbud gör du enklast på Mina sidor på Antagning.se. Är den möjligheten stängd går det bra att lämna återbud på Studentwebben (logga in med ditt Umu-id) eller kontakta ansvarig institution.

  Behöver du ansöka om stöd för funktionsnedsättning?

  Om du behöver stöd för funktionsnedsättning måste du ansöka om det i god tid innan utbildningen börjar. Läs mer om vilket stöd du kan få och hur du ansöker på vår studentwebb.

  Fäll ihop
 • 2. Registrera dig på kursen

  Registrering sker på studentwebben, om det misslyckas får ni kontakta Catharina Åhgren (catharina.ahgren@umu.se, 090-786 78 92).

  Fäll ihop
 • 3. Börja kursen

  2021-11-02

  Tid: 09:00

  Plats: https://www.canvas.umu.se/courses/4955

  Hela kursen utom samlingveckan (v 47) sker via Canvas.

  Fäll ihop

Om kursen

 • Programmets/kursens upplägg

  På just denna kursen har vi en samlingsvecka (tillsammans med den parallella kursen) men i övrigt sker all kommunikation via denna webplattform. Föreläsningarna ges i form av inspelade videokommentarer. De kommer att finnas tillgängliga allt eftersom kursen fortskrider. Lärare är Ola Ågren, lättast att nå på 0730-283852. Om någon har en fråga som fler kan vara intresserad av rekommenderar jag att ni använder forumet i ställe.

  Kursuppläggning

  Kursen är indelad i 4 delmoment, vardera omfattande cirka 2 veckors (halvtids-)studier

  Varje moment innehåller

  - Ett antal introduktionsföreläsningar i form av videofilmer som du kan titta på när det passar dig

  - Ett forum där studenter och lärare kan diskutera frågeställningar som dyker upp

  - Ett webbaserat självtest

  - En laboration/inlämningsuppgift

  - Varje moment avslutas med ett webbaserat slutprov

  För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga laborationer/inlämningsuppgifter är godkända och att även alla fyra proven är godkänd.

  Fäll ihop
 • Övrig information 1

  Mål och innehåll

  Datakommunikation är ett vitt begrepp, därför ser kurser i datakommunikation lite olika ut, både till form och innehåll. Utgångspunkten för en kurs (eller kursbok) bestämmer var fokus kommer att ligga.

  Vanligast är nog att man utgår från ett datavetenskapligt perspektiv. Här ligger ofta fokus på att förstå olika algoritmer och att analysera protokoll. Laborationerma handlar oftast om att skriva egen programkod för att implementera protokoll.

  Ett annat sätt, som präglar just den här kursen, är att se datakommunikation ur ett systemtekniskt perspektiv. Här handlar det om att se och förstå helheten, alltifrån de fysiska begränsningarna (och möjligheterna) fram till användarens upplevelser. Fokus ligger här på en förståelse av olika samband, men även på förmågan att välja rätt protokoll och rätt utrustning för ett visst fall.

  Exempel på frågeställningar kan vara

  - vad begränsar datahastigheten på min ADSL-förbindelse?

  - hur hittar ett datapaket vägen från webservern i Australien till min dator hemma?

  - vilken utrustning behövs och hur fungerarar den?

  - hur konfigurerar jag nätverksinställningarna på min dator och varför?

  De mer formella kursmålen som de är beskrivna i kursplanen är följande:

  Kursmål:
  Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
  - Beräkna teoretiska överföringshastigheter utifrån fysiska begränsningar
  - Redogöra för Ethernetprotokollet och dess varianter
  - Förklara funktionen hos olika typer av datakommunikationsutrustning
  - Förklara funktionen hos de viktigaste protokollen i TCP/IP-protokollstacken
  - Beskriva hur olika protokoll samverkar i ett kommunikationssystem
  - Redogöra för Internets struktur och organisation

  Förkunskaper

  De formella förkunskapskraven är Matematik D eller Matematik 3c (Områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag).
  Kursen innehåller dock ingen svår matematik, men om det var ett tag sedan du läste matte så bör du gärna repetera följande
  - Trigonometri (enhetscirkeln, sinus och cosinus)
  - Logaritmer
  - Talsystem (decimala, binära och hexadecimala samt omvandlingar mellan dessa)
  - Boolesk algebra (AND och OR-funktioner)

  Kursen kräver inga programmeringsförkunskaper.
  Kursboken har en del programmeringsexempel, men dessa kommer vi inte att behandla.

  Egen utrustning

  Ett krav är att du har tillgång till en egen dator där du har möjlighet att installera program och ändra vissa inställningar. Vi utgår i exemplen från att operativsystemet är Windowsbaserat. Man kan lösa uppgifterna även med andra plattformar men vi garanterar ingen support för dessa.

  Du behöver även en Internetanslutning,  (”bredband”).

  Din dator används både för kommunikation med oss lärare och som laborationsutrustning vid laborationerna.

  De programvaror du behöver kan du ladda ner gratis.

  Kursbok och läsanvisningar

  Kursbok är

  Andrew S. Tanenbaum; Computer Networks, 5th ed  (se mer info om kursboken under egen rubrik)

  (Se även Supplement till boken, innehåller bland annat alla figurer, kan vara användbart till rapporter t ex…)

  Fäll ihop
 • Övrig information 2

  Examinationen består i 4 st inlämningsuppgifter och 4 st teoriprov, så kallade duggor.

  Inlämningsuppgifterna är antingen av teoretisk eller laborativ karaktär. De laborativa använder programvaran Wireshark som finns att ladda ner gratis.
  - Inlämningsuppgifterna har bara betygsstegen Underkänd och Godkänd. Om du blir underkänd på en inlämningsuppgift måste du göra om den eller komplettera den.
  - Rättning av inlämningsuppgifter sker kontinuerligt under kursen, men du bör helst lämna in dem före de stopptider som angetts i schemat.

  Duggorna består av flervalsfrågor av samma typ som ”testa dig själv”-frågorna.
  - En dugga består av 20 frågor och för att bli godkänd krävs att du har minst 10 rätt.
  - Varje dugga är bara öppen under den tidsperiod som är angiven i schemat. Du kan påbörja den när som helst under den tidsperioden, men från det att du startar provet har du 30 minuter på dig att slutföra det (45 minuter för dugga 1). Under provtiden ser du en klocka som räknar ner återstående tid.
  - Om du inte kan skriva en dugga eller blir underkänd, ges möjligheten att göra ett nytt försök direkt efter hela kursens slut.
  - Om du är godkänd på en dugga kan du inte skriva om den för att få högre betyg.

  Helkursbetyg
  - För att bli godkänd på kursen krävs att du är godkänd på samtliga 4 duggor och samtliga 4 inlämningsuppgifter
  - Betyget bestäms av det sammanlagda poängantalet på de 4 duggorna.
  64p eller mer ger betyget 5
  52 till 63p ger betyget 4
  annars ges betyget 3

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Välkommen till Umeå universitet

  Det du behöver tänka på innan du börjar, samlat på ett och samma ställe på webben. Både för dig som studerar på campus eller för dig som läser helt på distans. Kommer jag trivas? Kommer jag hitta någonstans att bo? Få nya vänner? Vi kanske inte kan ge dig alla svar, men visar dig var du hittar information. Välkommen!

  Ny student på Umeå universitet

  Fäll ihop
 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student kommer du att behöva ett Umu-id (ditt användarkonto) för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Mer om Umu-id och hur jag aktiverar det.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att aktivera ditt Umu-id eller att logga in vänder du dig till Servicedesk. Där hittar du svar på vanliga frågor, manualer och kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det. Så här gör du för att ansöka om ditt Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Som student har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365 under din studietid. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster som kan underlätta din studietid och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Läs om Office 365 och hur du installera det till din dator.

  Fäll ihop
 • Gå med i en studentkår

  Studentkårerna arbetar för att du ska ha inflytande över dina studier och din studiesituation. De hjälper till att knyta ihop studietiden med näringslivet för din framtida karriär och om du skulle uppleva problem med din utbildning, kan du få hjälp. Ta chansen att vara med och bestämma.

  Det är inte bara dina rättigheter kårerna bevakar. Som medlem i en studentkår är du också med och formar organisationen. Ska kåren driva pubar, caféer, gym? Kanske ordna bio, konserter eller föreläsningar?

  Det är inte längre obligatoriskt att vara medlem i en studentkår, men det finns som du ser fortfarande många fina anledningar att vara med.

  På Umeå universitet har vi tre studentkårer

  Här hittar du svar på några vanliga frågor om vad som är grejen med kåren.

   

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Mitt på campus Umeå i huset Universum (ja, det heter så) ligger Infocenter – den plats du alltid kan vända dig till för att få svar, hjälp och vägledning. Här hittar du allt du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student i en, kanske, ny stad. Här får du till exempel hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Infocenter kan svara på de flesta frågor, och har de inte ett svar direkt så vet de var och hur de vägleder dig vidare.

  Infocenter ger svar, hjälp och vägledning

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)