Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

TILL DIG SOM ÄR ANTAGEN PÅ KURSEN

Datakommunikation

Hej och välkomna till kursen!

Så här börjar du

Om kursen

 • Programmets/kursens upplägg

  På just denna kursen har vi en samlingsvecka (tillsammans med den parallella kursen) men i övrigt sker all kommunikation via denna webplattform. Föreläsningarna ges i form av inspelade videokommentarer. De kommer att finnas tillgängliga allt eftersom kursen fortskrider. Lärare är Ola Ågren, lättast att nå på 0730-283852. Om någon har en fråga som fler kan vara intresserad av rekommenderar jag att ni använder forumet i ställe.

  Kursuppläggning

  Kursen är indelad i 4 delmoment, vardera omfattande cirka 2 veckors (halvtids-)studier

  Varje moment innehåller

  - Ett antal introduktionsföreläsningar i form av videofilmer som du kan titta på när det passar dig

  - Ett forum där studenter och lärare kan diskutera frågeställningar som dyker upp

  - Ett webbaserat självtest

  - En laboration/inlämningsuppgift

  - Varje moment avslutas med ett webbaserat slutprov

  För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga laborationer/inlämningsuppgifter är godkända och att även alla fyra proven är godkänd.

  Fäll ihop
 • Övrig information 1

  Mål och innehåll

  Datakommunikation är ett vitt begrepp, därför ser kurser i datakommunikation lite olika ut, både till form och innehåll. Utgångspunkten för en kurs (eller kursbok) bestämmer var fokus kommer att ligga.

  Vanligast är nog att man utgår från ett datavetenskapligt perspektiv. Här ligger ofta fokus på att förstå olika algoritmer och att analysera protokoll. Laborationerma handlar oftast om att skriva egen programkod för att implementera protokoll.

  Ett annat sätt, som präglar just den här kursen, är att se datakommunikation ur ett systemtekniskt perspektiv. Här handlar det om att se och förstå helheten, alltifrån de fysiska begränsningarna (och möjligheterna) fram till användarens upplevelser. Fokus ligger här på en förståelse av olika samband, men även på förmågan att välja rätt protokoll och rätt utrustning för ett visst fall.

  Exempel på frågeställningar kan vara

  - vad begränsar datahastigheten på min ADSL-förbindelse?

  - hur hittar ett datapaket vägen från webservern i Australien till min dator hemma?

  - vilken utrustning behövs och hur fungerarar den?

  - hur konfigurerar jag nätverksinställningarna på min dator och varför?

  De mer formella kursmålen som de är beskrivna i kursplanen är följande:

  Kursmål:
  Studenten ska efter genomgången kurs kunna:
  - Beräkna teoretiska överföringshastigheter utifrån fysiska begränsningar
  - Redogöra för Ethernetprotokollet och dess varianter
  - Förklara funktionen hos olika typer av datakommunikationsutrustning
  - Förklara funktionen hos de viktigaste protokollen i TCP/IP-protokollstacken
  - Beskriva hur olika protokoll samverkar i ett kommunikationssystem
  - Redogöra för Internets struktur och organisation

  Förkunskaper

  De formella förkunskapskraven är Matematik D eller Matematik 3c (Områdesbehörighet 8/A8 med ett eller flera undantag).
  Kursen innehåller dock ingen svår matematik, men om det var ett tag sedan du läste matte så bör du gärna repetera följande
  - Trigonometri (enhetscirkeln, sinus och cosinus)
  - Logaritmer
  - Talsystem (decimala, binära och hexadecimala samt omvandlingar mellan dessa)
  - Boolesk algebra (AND och OR-funktioner)

  Kursen kräver inga programmeringsförkunskaper.
  Kursboken har en del programmeringsexempel, men dessa kommer vi inte att behandla.

  Egen utrustning

  Ett krav är att du har tillgång till en egen dator där du har möjlighet att installera program och ändra vissa inställningar. Vi utgår i exemplen från att operativsystemet är Windowsbaserat. Man kan lösa uppgifterna även med andra plattformar men vi garanterar ingen support för dessa.

  Du behöver även en Internetanslutning,  (”bredband”).

  Din dator används både för kommunikation med oss lärare och som laborationsutrustning vid laborationerna.

  De programvaror du behöver kan du ladda ner gratis.

  Kursbok och läsanvisningar

  Kursbok är

  Andrew S. Tanenbaum; Computer Networks, 5th ed  (se mer info om kursboken under egen rubrik)

  (Se även Supplement till boken, innehåller bland annat alla figurer, kan vara användbart till rapporter t ex…)

  Fäll ihop
 • Övrig information 2

  Examinationen består i 4 st inlämningsuppgifter och 4 st teoriprov, så kallade duggor.

  Inlämningsuppgifterna är antingen av teoretisk eller laborativ karaktär. De laborativa använder programvaran Wireshark som finns att ladda ner gratis.
  - Inlämningsuppgifterna har bara betygsstegen Underkänd och Godkänd. Om du blir underkänd på en inlämningsuppgift måste du göra om den eller komplettera den.
  - Rättning av inlämningsuppgifter sker kontinuerligt under kursen, men du bör helst lämna in dem före de stopptider som angetts i schemat.

  Duggorna består av flervalsfrågor av samma typ som ”testa dig själv”-frågorna.
  - En dugga består av 20 frågor och för att bli godkänd krävs att du har minst 10 rätt.
  - Varje dugga är bara öppen under den tidsperiod som är angiven i schemat. Du kan påbörja den när som helst under den tidsperioden, men från det att du startar provet har du 30 minuter på dig att slutföra det (45 minuter för dugga 1). Under provtiden ser du en klocka som räknar ner återstående tid.
  - Om du inte kan skriva en dugga eller blir underkänd, ges möjligheten att göra ett nytt försök direkt efter hela kursens slut.
  - Om du är godkänd på en dugga kan du inte skriva om den för att få högre betyg.

  Helkursbetyg
  - För att bli godkänd på kursen krävs att du är godkänd på samtliga 4 duggor och samtliga 4 inlämningsuppgifter
  - Betyget bestäms av det sammanlagda poängantalet på de 4 duggorna.
  64p eller mer ger betyget 5
  52 till 63p ger betyget 4
  annars ges betyget 3

  Fäll ihop

Ny vid Umeå universitet

 • Aktivera ditt Umu-id

  Som student behöver du ett Umu-id (ditt användarkonto). Ditt Umu-id använder du för att till exempel

  • registrera dig på kurser
  • lämna in tentor och uppgifter och se dina studieresultat
  • komma åt din studentmejl
  • skaffa Umu-kort
  • använda datorer i datorsalar och universitetets trådlösa nätverk.

  När du är ny student får du automatiskt ett användarkonto när du antagits, men du måste själv aktivera det för att det ska fungera.

  Så här aktiverar jag mitt Umu-id.

  Det här funkar ju inte. Hjälp!

  Om du får problem att att logga in eller aktivera ditt Umu-id så kontakta IT-supporten Servicedesk där du kan ställa frågor och få hjälp.

  Fäll ihop
 • Skaffa Umu-kort

  När du är på våra campus i Umeå och Örnsköldsvik kommer du att behöva ett Umu-kort. Det är ett kort som fungerar som

  • passerkort
  • lånekort för universitetsbiblioteket
  • kopierings- och utskriftskort.

  Du får inte kortet automatiskt, utan måste själv ansöka om att få det.

  Ansök om Umu-kort.

  Fäll ihop
 • Digitala studiestartsföreläsningar 10-13 januari

  Har du inte pluggat hos oss tidigare så kan det vara mycket att komma in i och hålla reda på. Välkommen till våra digitala föreläsningar 10-13 januari då vi guidar dig genom studiestarten. Föreläsningarna är ca en timme lång och ges i Zoom. Vad vill du veta mer om?

  • Ny på universitetet – en överblick
  • Varför finns studentkåren?
  • IT-tjänster för studenter
  • Studera med funktionsnedsättning
  • Hjälp för att söka, skriva och studera
  • Akademiskt skrivande och studieteknik
  • Din hälsa under studietiden
  • Om existentiell hälsa, mening och balans
  Fäll ihop
 • Tillgång till hela Microsoft Office 365

  Under din studietid har du gratis tillgång till hela Microsoft Office 365. I Office 365 ingår bland annat Teams, Word, Excel, Powerpoint, Whiteboard Forms, din studentmejl och en mängd andra tjänster. Allt för att underlätta studierna och ditt samarbete med andra studenter. För att få tillgång till Office behöver du först aktivera ditt Umu-id.

  Office 365 och hur jag installerar det.

  Fäll ihop
 • Om något krånglar finns Infocenter

  Infocenter hjälper dig med det du kan behöva för att ta dig genom de första veckorna som ny student. Här kan du till exempel få hjälp med ditt Umu-id, att hitta rätt i lokaler eller träffa en studievägledare. Och skulle de inte ha ett svar direkt, så vet de var och hur de vägleder dig vidare. Infocenter håller till i huset Universum, mitt på Campus Umeå. 

  Hitta till Infocenter på Campus Umeå (Mazemap).

  Infocenter – ger svar, hjälp och vägledning.

  Fäll ihop

Kontakta oss

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)