"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design och modernitet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen är en introduktion till design- och konsthantverkshistorien under perioden ca 1850-1980. Fokus ligger på svenska förhållanden men genom utblickar till motsvarande utveckling i andra delar av världen skapas förståelse för hur design och konsthantverk är globala uttryck. I undervisningen analyseras hur design- och konsthantverksföremål utgör en viktig del av samhällsutvecklingen genom att vara såväl konstnärliga gestaltningar som konsumtionsvaror. Designfältet har stor inverkan på hållbar utveckling, såväl avseende miljöhänsyn som frågor om representation, ett faktum som behandlas som en röd tråd genom kursen. En fristående fortsättning till kursen ges också vid Umeå universitet: Design och konsthantverk sedan 1980, 7,5 hp.

Anmälan och behörighet

Design och modernitet, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen är nätbaserad men schemalagda seminarier och föreläsningar där närvaro förutsätts förekommer dagtid.

Tillgång till dator och väl fungerande internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 11 625 kr. Total studieavgift: 11 625 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-14004

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Märit Simonsson