"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Designprocess 2

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Målet är att den studerande ska lära känna de grundläggande förutsättningar för kvalitativa metoder som observation, intervjuer och enkät och öva sig att använda metoderna för att inhämta information från en målgrupp. Den studerande ska genom reflexivt arbete utveckla sin portfölj som representerar projektarbeten och kompetens i syfte att söka exempelvis en plats för praktik. Genom att arbeta med, reflektera över och använda sig av sin egen portfölj i samtal med andra fördjupas även förståelse och kommunikation av designkompetens och kunskap samt den reflexiva förmågan.

  1. Design och kvalitativa metoder, 1.5 hp
  2. Designkommunikation 2, 4.5 hp

1. Design och kvalitativa metoder, 1.5 hp.

Den studerande tränas i att planera, genomföra informationsinsamlingsmetoder som observation, intervju och enkät. I momentet ingår att bearbeta samt reflektera över och kritiskt förhålla sig till materialet ur exempelvis ett genusperspektiv.

2. Designkommunikation 2, 4.5 hp.

Den studerande ska vidareutveckla sin individuella portfölj och överföra den till olika relevanta media. I arbetet ingår reflektion över design och yrkeskompetens i ett samtidsperspektiv.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)