"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Designprojekt examensarbete

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Målet med kursen är att den studerande ska ges möjligheter att självständigt praktisera sin förmåga att arbeta metodiskt med designrelaterade problemställningar i ett samarbetsprojekt. Genom examensarbetet ska den studerande visa att hon/han har de kunskaper och erfarenheter som krävs för att kunna arbeta som industridesigner. Den studerande visar sina under studietiden förvärvade kunskaper och sin förmåga att tillämpa dem i ett självständigt arbete genom att initiera, planera, leda och utföra ett projekt i samarbeta med utomstående personer från exempelvis näringsliv, stat och/eller kommun. Den studerande ska kommunicera sin arbetsprocess, val och väl gestaltat slutresultat till en grupp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Designhögskolan
Kontaktpersoner för kursen är:
Per Sihlén, Adrian Löwander (Institutionsadministratör)