Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

eHälsotjänster och den digitala patienten

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar eHälsa som begrepp, företeelse och framtidsvision, och fäster därvidlag uppmärksamhet på hur nya eHälsotjänster kan erbjuda resurser för att klara de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Under kursen studeras den digitala patienten och dess alltmer centrala betydelse när stora mängder information om patienten lagras i digitala vårdsystem. I detta sammanhang problematiseras även de möjligheter, begränsningar och risker som ny teknik innebär. Kursen belyser vidare den digitaliseringsprocess som arbetet med dokumentation i vården har genomgått samt det paradigmskifte som följer med breddinförande av patientcentrerade eHälsotjänster. Här betonas särskilt hur den medicinska journalen genom denna digitaliseringsprocess utmanas och transformeras mot att bli en delad resurs mellan vårdpersonal och medborgare.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik