"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekologi och energi i planeringen

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen behandlar människans nyttjande av naturens resurser med speciell inriktning på samhällsplaneringens roll för att skapa en ekologisk hållbar utveckling. Exempel ges bland annat från skogs- och jordbruk, energi- och vattenförsörjning, återvinning och deponering och byggande i mark. Den pågående globala klimatförändringen och vikten av hållbara energisystem ges stort utrymme. Den svenska miljölagstiftningen samt samhällets mål och medel för att uppnå en ekologisk hållbar utveckling, bland annat Sveriges sexton nationella miljömål, utgör en viktig del av kursen.

Anmälan och behörighet

Ekologi och energi i planeringen, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg-Högskoleprov-Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-50110

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Tord Andersson