"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk analys av insatser för hälsa och välfärd

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2024

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

I kursens inledning diskuteras moralfilosofiska frågeställningar i relation till ekonomiska metoder gällande prioritering av resurser till, och i, hälso- och sjukvården och den kommunala välfärden. Därefter presenteras och analyseras de fyra vanligaste ekonomiska metoderna för utvärdering av interventioner med syfte att förbättra hälsan och välfärden. Dessa metoder är kostnadsanalys, kostnadseffektanalys, kostnads-nyttoanalys och kostnads-intäktsanalys.

Metoderna används för att analysera frågeställningar av följande typ: Ska en ny medicin ersätta en äldre? Är det kostnadseffektivt? Ska ett förebyggande program för en viss sjukdom startas? Är det värt kostnaderna? Är en kommunal insats för att avhjälpa ett socialt problem kostnadseffektiv? Hur mycket får insatser för att skolbarn ska klara godkända betyg kosta? Hur görs prioriteringar i regioner och kommuner och vilket bidrag till beslutsprocessen kan ekonomisk analys ge i dessa sammanhang?

Metoder för att kritiskt analysera vetenskapliga studier av ekonomiska utvärderingsfrågor och hur sådana studier ska presenteras diskuteras. Folkhälsovetenskapliga mått på sjukdomsbördan i ett samhälle behandlas och relateras till de i hälsoekonomisk analys använda måtten på livskvalitet. Frågor om rättvisa ges särskild uppmärksamhet liksom diskussionen huruvida den teoretiska ramen vid analys av välfärdsstatens insatser bör vara welfarism eller extra welfarism. I kursens senare del utformar varje student individuellt en skriftlig plan för en ekonomisk utvärdering vilken presenteras och diskuteras vid ett seminarium.

Kursen ges med kvartsfart. Undervisningen genomförs som nätkurs, dvs det ingår inte några campusträffar. Undervisningen ges i form av föreläsningar tillgängliga via webb, individuella övningar och seminarier.

Anmälan och behörighet

Ekonomisk analys av insatser för hälsa och välfärd, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

3 oktober 2024

Slutar

10 april 2025

Studieort

Ospecificerad ort

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

2 st

Antal övriga träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen genomförs som nätkurs, dvs det ingår inte några campusträffar.
Uppropet och avslutande seminarier är obligatoriskt.

 

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs tidigare högskolestudier om minst 90 högskolepoäng och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30405

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Carina Luther