"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ekonomisk teori och marknadsorganisation, A22

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i resursfördelningsteori, hur företag och marknader är organiserade samt växelverkan mellan dessa. Under kursen studeras även hur företag organiseras och hur de konkurrerar som en konsekvens av dessa olika friktioner. Centralt är välfärdseffekter till följd av bristande (ofullständig) konkurrens.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare