Hoppa direkt till innehållet
printicon

Energikällor

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen inleds med en orientering av aktuell energianvändning samt en översikt över olika typer av energikällor och styrmedel. De olika energikällornas roll i energisystemet nu och i framtiden diskuteras. Olika typer av biobränslen ingår, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper, användningsområden, miljöpåverkan och framtida potential diskuteras. Inom områdena solenergi och vindkraftteknik ingår analyser av egenskaper, verkningsgrad och dimensionering. Inom området kärnkraft, behandlas reaktortyper, bränslehantering och därtill kopplade risker. Dessutom ingår en större projektuppgift som redovisas muntligt och skriftligt.
Kursen är uppdelad i fem moment:
1. Energiläget och Bränslen, 3 hp (Energy Situation and Fuels, 3 ECTS);
2. Vindkraft, 3 hp (Wind Power, 3 ECTS);
3. Solenergi, 3 hp (Solar Energy, 3 ECTS);
4. Kärnkraft, 3 hp (Nuclear Energy, 3 ECTS);
5. Litteraturstudie, 3 hp (Literature Survey, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Energikällor, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

25 mars 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Termodynamik, 12 hp (5EN035) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54523

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare