"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Energikällor

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen inleds med en orientering av aktuell energianvändning samt en översikt över olika typer av energikällor och styrmedel. De olika energikällornas roll i energisystemet nu och i framtiden diskuteras. I kursen behandlas olika typer av biobränslen, där produktionsmetoder, bränsleegenskaper, omvandlingsprocesser/-system, användningsområden, miljöpåverkan och framtida potential diskuteras.

Inom området vindkraftteknik ingår beräkningar av vindens energiinnehåll samt dimensionering och analys av turbinblad.

I kursen ges även gästföreläsningar från olika energi- och miljötekniska områden.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)