"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Energiteknik 1 för energiingenjörer

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar termodynamikens grunder i form av huvudsatser, öppna och slutna system, grundläggande begrepp som temperatur, värme, arbete, entalpi samt tillståndsfunktioner. Vidare behandlas grunderna i strömningslära, värmeöverföring och värmeväxling. Kursen ger övning i laborativt arbete samt bearbetning och presentation av data med några vanliga beräknings- och presentationsverktyg. I detta ingår också grunderna i muntlig presentation och rapportskrivning.

Kursen är uppdelad i tre moment:

1. Inledande termodynamik, 4 hp (Thermodynamics, 4 ECTS);

2. Strömningslära och Värmeöverföring, 7 hp (Fluid Dynamics and Heat Transfer, 7 ECTS);

3.  Grundläggande ingenjörsfärdigheter och laborationer, 4 hp (Basic Engineering Skills and Laboratory, 4 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)