"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen omfattar ett självständigt arbete i byggteknik som normalt är förlagt i näringslivsmiljö, men även högskoleanknutna arbeten kan förekomma. Examensarbetets problemställning och avgränsning sker i diskussion med uppdragsgivaren/beställaren, och studenten förväntas utarbeta en projektbeskrivning i god tid före kursstart. Projektbeskrivningen ska godkännas av examinator. I kursen ingår att planera, genomföra, dokumentera och redovisa arbetet.

Kursen är uppdelad i tre moment:

1. Projektplanering, 3 hp (Project planning, 3 ECTS);

2. Projekt, 10 hp (Project, 10 ECTS);

3. Redovisning, 2 hp (Presentation, 2 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)