"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete, grundnivå, Konstnärlig kandidatexamen i arkitektur

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen utgörs av ett större självständigt arbete inom vilket den studerande identifierar och undersöker ett arkitektoniskt projekt inom givna ramar. Arbetet ska innehålla en frågeställning av ämnesmässig fördjupning inom huvudområdet arkitektur och genomföras självständigt. 

Studenten ska planera, analysera och förbereda projektet baserat på föregående undersökning och analys av situationen/erna. Arbetet ska vara av en sådan karaktär att det kan diskuteras utifrån spatiala och arkitektoniska terminologier på olika skalnivå. Projektet består av en beskrivning av temat, analysen som detta bygger på, dokumentation av det arkitektoniska projektet inklusive val av metod och arbetsprocess samt en kritisk reflektion över dess spatiala, sociala och kulturella konsekvenser. Projektet ska genomföras inom givna tidsramar.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson