"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete i farmaci

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Den studerande utför en vetenskapligt upplagd uppgift under vägledning av handledare. Uppgiften kan vara experimentell, epidemiologisk, klinisk eller utgöras av kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)