"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Examensarbete, konstnärlig masterexamen i arkitektur och stadsbyggnad

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Examensarbetet ger studenterna möjligheten att samla de kunskaper, färdigheter och förmågor de har förvärvat under programmet och tillämpa dem på ett avancerat arkitekturprojekt. Huvudvikten på examensarbetet läggs på att studenternas etablerar sin egen position som blivande yrkesutövare samt att förklara och försvara den positionen. I examensarbetet tillämpar studenterna den kontextuella, historiska, tekniska och designforskning som de genomfört i "Seminariekurs 3a" och "3b" och "Synteskurs 3" i utvecklingen av ett ambitiöst och väl utforskat och väl funderat arkitekturprojekt.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Arkitekthögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Sofia Mikaelsson