"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Farmakokinetik

  • Antal högskolepoäng 6 hp

Om kursen

Kursen innehåller läkemedels absorption, distribution och elimination i kroppen efter intravaskulär och extravaskulär administrering. Kursen tar även upp beräkning och värdering av farmakokinetiska och farmakodynamiska parametrar efter både enstaka och upprepad dosering, modeller för beskrivning av läkemedels absorption, distribution och elimination samt linjär och icke-linjär kinetik. Vidare behandlas sambandet mellan farmakokinetik och farmakodynamik för att förstå ett läkemedels effekt. Kursen innehåller även läkemedelsmetabolism, interindividuella variationer i farmakokinetik inklusive farmakogenetik och doseringsstrategier för optimal läkemedelsanvändning samt farmakokinetiska läkemedelsinteraktioner. Kursen är indelad i momenten Seminarium 0,3 hp och Tentamen 5,7 hp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)