"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Farmakologi N/T

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen innehåller grundläggande mekanismer för läkemedels effekter på cell-, organ- och organismnivå, läkemedelsbiverkningar och -interaktioner.

Kursen omfattar:

- basala farmakodynamiska och farmakokinetiska principer

- nervsystemets farmakologi

- hjärt-, kärl-, lung- samt magtarmkanalens farmakologi

- antiinflammatoriska och immunsuppressiva läkemedel, missbruksfarmakologi, läkemedel vid infektion och cancer samt läkemedelsutveckling.

Anmälan och behörighet

Farmakologi N/T, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp inom biovetenskapsområdet varav sammanlagt minst 45 hp inom områdena genetik, mikrobiologi, fysiologi samt cell- och molekylärbiologi. Avklarade kurser i kemi om minst 30 hp, varav minst 7,5 hp biokemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.
 

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-51413

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 17 april 2023.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)