"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys ger en introduktion till centrala problem, teorier och argument i filosofin. Kursen består av fyra delkurser som vardera omfattar 7,5 högskolepoäng. Filosofi är till sin natur ett disciplinerat kritiskt tänkande som riktar in sig på grundläggande antaganden som vi ofta utgår ifrån och tar för givna. Filosofistudenter får lära sig att tänka kritiskt omkring sådana antaganden och de problem de ger upphov till, bl.a. inom etik och i uppfattningar om verklighetens och kunskapens natur. Genom att studera filosofi lär man sig att handskas med argument och att genomskåda tvivelaktiga resonemang, och tränar upp förmågan till kritiskt tänkande.

I Filosofi A för programmet i filosofi och samhällsanalys ingår delkurserna Filosofins historia, Kritiskt tänkande, Etik och Kunskapsteori. Undervisningsspråket är i huvudsak svenska, men delar av kursen kan ges på andra språk såsom norska och engelska.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Studievägledare för filosofi, Programansvarig Kalle Grill