"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Filosofisk samtalskonst

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen ger kunskaper och färdighet i filosofisk samtalsteknik. 

Den riktar sig till dig som ägnar dig eller vill ägna dig åt att leda samtal - enskilt eller i grupp. För dig som har en tidigare samtalsutbildning kan kursen utgöra en komplettering och breddning åt just filosofiska samtal. För dig som har en relevant teoretisk utbildning kan kursen hjälpa dig omsätta din teoretiska kunskap i praktiska samtalssituationer. 

Att samtala filosofiskt är att förutsättningslöst men noggrant undersöka en fråga eller utforska ett område som inte uppenbart låter sig fångas av vetenskapliga metoder. Kursen innehåller moment som att lyssna, att fråga, att förstå och leva sig in, att analysera och kartlägga, att gemensamt utforska. Kurslitteraturen består dels av klassiska och moderna filosofiska texter som exemplifierar filosofiska samtal, dels av samtida litteratur som direkt behandlar filosofiska samtal och vad som utmärker dessa. 

Kursen ges på distans med två träffar om vardera två dagar på plats i Umeå. En stor del av kursen utgörs av färdighetsträning.

Anmälan och behörighet

Filosofisk samtalskonst, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

14 januari 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

7 st

Upplägg för distanskurs

Distans med två fysiska träffar om vardera två dagar. Även fem videoträffar i realtid (om ca 2 timmar). För kursen rekommenderas dator (windows 10 eller senare eller macOS), stabilt internet samt headset och webbkamera. Möjligheterna att använda lärplattformen Canvas via mobil eller surfplatta är begränsade. Som webbläsare rekommenderas Chrome eller Firefox.

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne. 
Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-17012

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare för filosofi