"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Finansiering och kalkylering

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge kunskaper kring grundläggande begrepp, teorier och metoder inom finansiering, redovisning och resultatmätning. Kursen består av två olika delar. Den första delen är fokuserad på anskaffning och nyttjande av finansiella resurser. Denna del av kursen inkluderar bland annat metoder för investeringar hänsyn taget till räntor.

Den andra delen är fokuserad på användningen av redovisningsinformation som grund för bedömningar och beslut. Stor vikt läggs vid analys av resultaten från beräkningarna. Analysen motiveras genom behovet av löpande utvärdering av företaget i ekonomiska termer.Scheman

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.
Kursen ges för studenter inom programmet för industriell ekonomi vid Umeå universitet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare