Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Folkhälsoarbete bland barn och ungdomar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar barnsjuksköterskans roll, yrkesfunktion och ansvarsområde inom barnhälsovård och elevhälsa. Friska barns utveckling, teorier om omvårdnad av barn och familjer samt vanligt förekommande hälsoproblem bland barn och ungdomar ingår, liksom hälsofrämjande och förebyggande arbete bland barn och ungdomar, inklusive hälsosamtal och vaccinationsverksamhet. I kursen behandlas även relevanta författningar, lagar och riktlinjer samt konventionen för barns rättigheter.

Kursen är indelad i fyra moment; moment 1 vardagspediatrik, 3 hp; moment 2 amning, 2 hp; moment 3 barnhälsovård och elevhäls

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad