Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företagsekonomisk praktik C

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen utvecklar den studerandes förståelse för hur villkor, arbetsformer, marknadsförhållanden och andra förutsättningar påverkar företaget. Syftet med praktikkursen är att studenten ska få möjlighet att omsätta tidigare inhämtade kunskaper och erfarenheter i tillämpat företagsekonomiskt arbete. Studenten ska i praktiskt arbete pröva, utveckla och befästa sina kunskaper och färdigheter. Kursen syftar vidare till att utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som i samverkan med andra samt att integrera tidigare kunskaper och utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Praktikens art och svårighetsgrad planeras individuellt. Målet är att praktiken ska vara stimulerande, lärorik och utmanande. Uppgifterna kan vara av både operativ och strategisk karaktär.

Studenten ordnar egen praktikplats utifrån önskemål och möjligheter. Studenten specificerar i samråd med Handelshögskolan och representant för praktikplatsen de specifika uppgifter som praktiken medför.

Den praktiska handledningen på praktikplatsen utformas individuellt mellan handledare och student.

Övriga anvisningar, se Handelshögskolans hemsida för praktik.

Kursen ingår som valbar kurs inom Civilekonomprogrammet, Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik och Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management.

 

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare