"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förlossningskonst I

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar okomplicerad förlossning och den närmaste tiden efter, med dess fysiologiska och psykosociala processer samt relevant hälsoövervakning/vård/dokumentation gällande kvinnor och nyfödda barn. Här belyses kvinnans/parets behov av barnmorskans bemötande, stöd och närvaro i födande-processen samt introduceras icke-farmakologisk smärtlindring, olika undersökningsmetoder och handgrepp, enklare sutureringsteknik och basal Neonatal HLR. Kursen omfattar amning och anknytningsprocesser mellan föräldrar och nyfödda barn i samband med barnafödande. Tre veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på en förlossningsavdelning ingår där fokus ligger på att under handledning av barnmorska aktivt bistå kvinnor i födandeprocessen och tränas i att främja ett normalt förlossningsförlopp samt att omhänderta det friska nyfödda barnet. Introduktion och praktik av kvalitativ intervjuteknik med motivet att ta del av kvinnors olika upplevelser av barnafödande för att sedan tolka berättelserna i relation till olika perspektiv exempelvis etik, genus, klass och kultur.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad