Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning inom matematiska vetenskaper

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion till matematikstudier på avancerad nivå och forskningsmatematik. Ett mål med kursen är att studenterna ska lära sig att läsa och smälta matematik på avancerad nivå och forskningsmatematik, i vilket ingår att planera sin bakgrundsläsning ur ett forskningsperspektiv, och att presentera relevant material skriftligt och muntligt, i olika sammanhang och på olika nivåer. Kursen omfattar också behandling av rådande konventioner och praxis i matematikforskning och tillämpad matematik, relevanta etiska frågor som knyter an till dessa konventioner, samt verktyg för att reflektera kritiskt över de etiska frågorna.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare Lars-Daniel Öhman