Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grafisk design & Media A för lärare

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla grundläggande kunskaper i att kommunicera genom bild och text i olika medier. Kursen syftar även till att skapa förutsättningar för den studerande att utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt att genom analys och visualisering, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp. Vidare ska studenten utveckla ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt till kursinnehållet.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)