"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gynekologisk och sexuell hälsa

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Gynekologi och sexualitet är viktiga områden för barnmorskor, och i kursen introduceras och fördjupas kunskapen om gynekologiska sjukdomar, sexuellt överförbara infektioner (STIs), samt infertilitet och abort vilka alla påverkar den sexuella och reproduktiva hälsan hos kvinnor och män. Kursen belyser även normala förändringar i kvinnans endokrinologi/fertilitet under livscykeln samt ger en introduktion i området antikonception. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom gynekologisk verksamhet ingår, inkluderande rådgivning, gynekologisk undersökning, provtagning och behandling. Kursen inkluderar gynekologiska fall-studier och utforskar perspektiv som exempelvis etik, genus, klass och kultur och hur de påverkar hälsan.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad