Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Hälsofrämjande omvårdnad och hälsokommunikation

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen omfattar omvårdnad och hälsofrämjande arbete inom distriktssköterskans yrkesområde. Ett personcentrerat förhållningssätt eftersträvas där även närståendeperspektiv inkluderas. Samhällets mål för folkhälsa och individuella hälsomål problematiseras. Hälsoundersökningar och hälsostödjande samtal ingår och där teorier för såväl hälsopromotion som sjukdomsprevention behandlas. E-hälsa och digitala verktyg som stöd för egenvård värderas. Genus, klass och etnicitet liksom ålderns och de kroppsliga förutsättningarna för hälsa samt hälsoekonomi fokuseras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för omvårdnad