"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hjärnavbildning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen behandlar funktionell hjärnavbildning, med särskilt fokus på fMRI (functional Magnetic Resonance Imaging), från ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Studenten ska efter genomgången kurs

- ha kännedom om styrkor och svagheter hos olika hjärnavbildningsmetoder

- kunna regodgöra för den fysiska och fysiologiska bakgrunden till mätningar med fMRI

- kunna redogöra för hur fMRI-data förbereds inför analys, samt beskriva olika sätt att analysera fMRI-data på

- kunna redogöra för olika sätt att utforma ett fMRI-experiment i relation till olika frågeställningar om hjärnans funktion

- ha kännedom om på vilket sätt strukturell hjärnavbildning kan belysa frågor om hjärnans funktion

- ha kännedom om hur integrering av olika former av data kan belysa frågor om hjärnans funktionKursen ges på halvfart. För att underlätta distansstudier sker undervisningen vid 3-4 tillfällen (varje tillfälle kan innefatta flera föreläsningar, seminarier, osv., förlagt till mer än en dag) i form av föreläsningar, seminarier, projektarbete samt laboration. Mellan dessa tillfällen avses studenten, utöver egna studier, arbeta med projekt, sammanställa littteraturen i en examinerande rapport, samt förbereda seminarier. Undervisningen sker på svenska eller engelska.

Anmälan och behörighet

Hjärnavbildning, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Antagen till mastersprogrammet i kognitionsvetenskap eller 90 hp i annat ämne varav minst 15 hp i kognitiv neurovetenskap, samt Engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 22 013 kr. Total studieavgift: 22 013 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-39703

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Integrativ medicinsk biologi (IMB)
Kontaktperson för kursen är:
Sara Pudas