Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Human Resource Management and Development

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen inriktas mot en fördjupning av kunskaper om personalarbetets roll i en organisation, samt strategier för Human Resource Management (HRM) och Human Resource Development (HRD) i vid mening. Sambandet mellan en verksamhets mål och inriktning samt olika HR-strategier studeras. Frågor om samordning av rekrytering, prestationsbedömning, belöning och personalutveckling intar en central plats. Men även frågor om motivation, engagemang och förändringsberedskap på arbetsplatser diskuteras. HR-funktionens förändring och professionalisering berörs, liksom olika traditioner inom HR-arbete. Skilda kulturer och olika typer av verksamheter jämförs, varvid ett internationellt perspektiv anläggs. Multinationella verksamheters specifika personalstrategier studeras inom ramen för internationellt HRM.

Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupande sätt kunna:
- förstå och analysera teorier om och perspektiv på HRM och HRD,
- analysera och diskutera hur verksamhetens mål kan kopplas samman med ledarskaps-, HRM- och HRD-strategier,
- kritiskt analysera och värdera teorier kring HR-arbete, HRM och HRD,
- analysera multinationella verksamheters personalstrategier,
- tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla HR-strategier för en specifik verksamhet genom att arbeta med case.

Anmälan och behörighet

Human Resource Management and Development, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 november 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurs 1 inom Masterprogrammet i ledarskap och organisation, dvs Ledarskap och organisation I. Dessutom krävs En A och grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22215

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen