Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrott för alla ur ett kostvetenskapligt perspektiv

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen behandlar idrotten som en del i strategiskt folkhälsoarbete och utmaningar kopplade till detta. Kursen har tre huvudteman som handlar om en god hälsa, utmaningar kopplat till allas rätt att vara med och idrotten från ett utvecklingsperspektiv. Kursen är en av tre delkurser som behandlar Idrott för alla och sker delvis i samverkan med idrottsmedicinska enheten och Institutionen för psykologi. De tre kurserna löper parallellt med 33% respektive 34%studietakt.

I kursen diskuteras kost och folkhälsa i relation till idrottsrörelsens strategiska folkhälsoarbete. Kursen behandlar Nordiska näringsrekommendationer samt kostrekommendationer för idrottare ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Kostens betydelse för både folkhälsa och idrottande personer i olika åldrar belyses. Energi- och kosttillskott samt ergogena (prestationshöjande) tillskott vanliga inom idrotten behandlas också. Kost- och nutritionsrelaterade sjukdomar som kan påverka valet av mat och livsmedel samt förebyggande åtgärder för ätstörning diskuteras. Övriga faktorer, tex. sociokulturella och etiska aspekter,  som kan påverka människors val av mat och livsmedel behandlas också. Idrottsrörelsens  tillämpning av lagstiftning kring hantering och försäljning av mat och livsmedel studeras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)