"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Idrottsskador och återgång till sport

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om kroppens anatomi, biomekanik och motorisk kontroll och utgör en viktig grund för att individanpassa träning efter skada.

I kursen fördjupas kunskaperna i anatomi och sätts i relation till vanliga idrottsskador ur ett idrottfysiologiskt perspektiv. Stor vikt läggs vid förståelse av uppkomst och prevention av vanliga idrottsskador där läkningsprocess och vävnaders hållbarhet efter idrottsskada beaktas. Vidare ingår en övergripande förståelse för diagnosticering av idrottsskador och dess rehabiliteringsprocess samt om involverade yrkeskompetensers olika ansvarsområden. Stor vikt läggs vid den idrottsanpassade träningen och återgång till idrott utifrån aspekter som vävnaders hållbarhet efter skada, individens fysiska status och idrottens krav ("return to sport"). I kursen problematiseras betydelsen av funktionell biomekanik för en hälsosam prestationsutveckling och skadeprevention.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Apostolos Theos, Lars Göran Fjellborg