"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Immunologi och hematologi

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursens teoretiska del behandlar normala celler i blod- och benmärg samt morfologiska särdrag vid bristtillstånd, reaktiva förändringar samt förändringar vid maligna sjukdomstillstånd. Vidare omfattar kursen grundläggande principer och mekanismer inom cellulär, molekylär och klinisk immunologi; struktur och funktion av immunsystemet, aktivering av såväl det ospecifika som det specifika immunförsvaret samt immuncellreceptorer och deras genuppsättning, uttryck och funktion. Vidare introducerar kursen transplantationskomplikationer och allergireaktion. I den laborativa delen introduceras hematologiska och immunologiska metoder. Betydelsen av grundläggande kunskap inom immunologi och hematologi för hållbar utveckling av diagnostik samt hälso- och sjukvård belyses i ljuset av kontinuerligt fördjupad kunskap om kända sjukdomar och uppkomst av nya.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Victoria Heldestad