Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inledande kurs i maskinteknik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen utgör en inledande kurs till högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Den ger en introduktion till modeller och verktyg inom det aktuella teknikområdet med fokus på teknologiska tillämpningar. Kursen utgör en introduktion till utbildningsprogrammet - programmets innehåll, mål, syfte och arbetsformer samt inblick i ingenjörens olika arbetsroller.

Kursen omfattar två moment:

1. Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi, 4.5 hp (Models and Methods in Science and Technology, 4.5 ECTS);

2. Introduktion till projekt och yrkesroll, 3 hp (Introduction to Project and Profession, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)