"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Introduktionskurs i farmaci

  • Antal högskolepoäng 5 hp

Om kursen

Kursen är en introduktion både till studentens blivande yrke som receptarie, eller apotekare och till de farmaceutiska utbildningsprogrammen som kursen ingår i. Kursmaterialet ger en bild av den farmaceutiska yrkesrollen och samspelet mellan olika aktörer inom läkemedelsområdet t.ex. apotek, läkemedelsindustri, Läkemedelsverket, sjukvård och universitet. I kursen ingår också ett praktikmoment på öppenvårdsapotek. Inom denna praktik fokuserar studenten på apoteket ur ett kundperspektiv, apoteket från farmaceutens perspektiv och den farmaceutiska yrkesrollen på apotek.
 
Studenten introduceras i informationssökning och får även träna på att värdera information som hittas på internet och i tryckta källor. Genom skriftlig sammanställning och muntlig redovisning tränas färdigheten att förmedla information.

Kursen ger en första introduktion i vissa för utbildningen och yrket viktiga ämnesområden som t.ex. läkemedelskemi, farmakodynamik och farmakokinetik. Grundläggande terminologi inom farmaci, farmakologi och medicin tas även upp i kursmaterialet. Utveckling av nya läkemedel tas upp liksom en introduktion till evidensbaserad medicin. Studenten får också möjlighet att reflektera kring etiska frågor, sitt upplägg av de egna studierna och sitt val av utbildning. Under kursen ges en genomgång av den lärplattform och det e-mötesprogram som används under utbildningen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)