Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet

  • Antal högskolepoäng 8 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Den studerande skall efter genomgången kurs ha inhämtat riktade kunskaper i handledningens pedagogik och psykologi samt inlärningsprocessen. Ha kännedom om villkor vid bedömning av studenters kliniska arbete. Ha inhämtat fördjupade kunskaper om handledarrollen ur etniskt och genusperspektiv. Den studerande skall vidare ha inhämtat ökade kunskaper om professionell hållning ur etiskt och empatiskt perspektiv, utvecklat beredskap vid krishantering samt ha tillägnat sig tillämpade kunskaper i samtalsmetodik och kommunikation.
Kurslitteratur:Tveiten S. (2000). Yrkesmässig handledning - mer än ord. Lund: Studentlitteratur

3 sammankomster. Kursen har följande samlingstillfällen med obligatorisk närvaro: 26-28 augusti (samtliga), 7-9 oktober (en halvdag/grupp) samt 10 oktober (halvdag, samtliga).

Anmälan och behörighet

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet, 8 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2019

Slutar

19 januari 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- eller tandsköterskeexamen alternativt examen från en grundläggande vårdhögskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng. Dispens ges från kravet i engelska och svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

Anmälningskod

UMU-41101

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva levring Jäghagen