Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet

  • Antal högskolepoäng 8 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen ges ej på distans utan närvaro krävs vid kurstillfällena.

Den studerande skall efter genomgången kurs ha inhämtat riktade kunskaper i handledningens pedagogik och psykologi samt inlärningsprocessen. Ha kännedom om villkor vid bedömning av studenters kliniska arbete. Ha inhämtat fördjupade kunskaper om handledarrollen ur etniskt och genusperspektiv. Den studerande skall vidare ha inhämtat ökade kunskaper om professionell hållning ur etiskt och empatiskt perspektiv, utvecklat beredskap vid krishantering samt ha tillägnat sig tillämpade kunskaper i samtalsmetodik och kommunikation.
Kurslitteratur:Tveiten S. (2000). Yrkesmässig handledning - mer än ord. Lund: Studentlitteratur

Kursen har följande samlingstillfällen med obligatorisk närvaro: den 22/8 - 24/8 samt 24/10 - 28/10.

Anmälan och behörighet

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet, 8 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

31 december 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- eller tandsköterskeexamen alternativt examen från en grundläggande vårdhögskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng. Dispens ges från kravet i engelska och svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 19 787 kr. Total studieavgift: 19 787 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-41101

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva levring Jäghagen