Hoppa direkt till innehållet
printicon

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet

  • Antal högskolepoäng 8 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Den studerande skall efter genomgången kurs ha inhämtat riktade kunskaper i handledningens pedagogik och psykologi samt inlärningsprocessen. Ha kännedom om villkor vid bedömning av studenters kliniska arbete. Ha inhämtat fördjupade kunskaper om handledarrollen ur etniskt och genusperspektiv. Den studerande skall vidare ha inhämtat ökade kunskaper om professionell hållning ur etiskt och empatiskt perspektiv, utvecklat beredskap vid krishantering samt ha tillägnat sig tillämpade kunskaper i samtalsmetodik och kommunikation.
Kurslitteratur:Tveiten S. (2000). Yrkesmässig handledning - mer än ord. Lund: Studentlitteratur

3 sammankomster. Kursen har följande samlingstillfällen med obligatorisk närvaro: 26-28 augusti (samtliga), 7-9 oktober (en halvdag/grupp) samt 10 oktober (halvdag, samtliga).

Anmälan och behörighet

Klinisk handledning i odontologisk verksamhet, 8 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska ha tandläkar-, tandhygienist-, tandtekniker- eller tandsköterskeexamen alternativt examen från en grundläggande vårdhögskoleutbildning om minst 120 högskolepoäng. Dispens ges från kravet i engelska och svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

Anmälningskod

UMU-41101

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva levring Jäghagen