Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kognitiv interaktionsdesign

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar interaktionsdesign ut ett kognitionsvetenskapligt perspektiv. (Digitala) artefakter används som huvudstudieobjekt och fokus ligger på teoretiska diskussioner kring interaktionsdesign och dess (kognitiva) konsekvenser för mänskliga användare. Kursen består av två delar:

Moment 1, teoridel, 4.5 högskolepoäng Det teoretiska momentet behandlar frågor om hur (digitala) artefakter uppfattas och konceptualiseras av sina användare, artefakt komplexitet: olika typer av komplexitet, dess roll i interaktion, och hur man kan förmedla det; kognitiva verktyg: stöd av kognition med (digitala) artefakter och artefakter som (integrerad) del av kognition; användargränssnitt: från skrivbordet till mobil till ubiquitous computing; känslor och estetikens roller; en översyn av den senaste utvecklingen inom området.

Moment 2, laborationsdel, 3 högskolepoäng. I det praktiska momentet tillämpas en del av de teorier och tekniker som diskuteras i det teoretiska momentet i obligatoriska projektarbeten i grupp.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentexpeditionen på datavetenskap