Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kraft- och fjärrvärmesystem

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar tekniska tillämpningar för anläggningar och system i syfte att leverera el och fjärrvärme. Särskilt behandlas funktion, uppbyggnad och optimering av tillgängliga kraftvärmesystem.
Fjärrvärmenätets, produktionsanläggningens, fjärrvärmecentralens och mottagarens samverkan i ett fjärrvärmesystem analyseras och värderas. I kursen belyses även kraftvärmeanläggningars ekonomi.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 5.5 hp (Theory, 5.5 ECTS);
2. Laboration, 2 hp (Laboratory, 2 ECTS).

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)