"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kriminologi C

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2024

Om kursen

Kursen ger fördjupad kunskap och färdigheter i relation till kriminologiska perspektiv och metoder samt tillämpat forskningsarbete inom ämnesrelevanta frågeställningar och skriftlig vetenskaplig framställning. Kriminella nätverk, ekonomisk brottslighet och livsförloppsanalyser är exempel på områden och analysmetoder som behandlas. Ett övergripande mål med kursen är att öka studenternas förmåga att kritiskt granska och förhålla sig till ämnesrelevant forskning samt att självständigt genomföra såväl kvalitativa som kvantitativa analyser. Kursen avslutas med ett examensarbete.

Anmälan och behörighet

Kriminologi C, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 september 2024

Slutar

19 januari 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Kriminologi A (30 hp) samt 22,5 hp från kursen Kriminologi B (30 hp), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22604

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen