Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kunskap, undervisning och lärande 1 (UVK)

  • Antal högskolepoäng 10 hp

Om kursen

Kursen ger en bred introduktion till frågor om kunskap, undervisning och lärande.  Den ger en förberedelse både till fortsatt akademisk utbildning och till yrkesverksamhet som lärare i förskola och skola, en verksamhet som innehåller såväl pedagogiska arbetsmoment med barn och elever som egen fortbildning och gemensam verksamhetsutveckling.  I särskilt fokus för kursen står förskolans och skolans uppdrag att förmedla kunskap och stimulera kunskapsutveckling.

Kursen ger en översiktlig introduktion till lagar och styrdokument rörande förskolan, skolan och skolans kunskapsuppdrag.  Den introducerar begrepp, teorier och rön inom kunskaps- och vetenskapsteori, utvecklingspsykologi samt pedagogik.   Teman som behandlas inkluderar vad kunskap är och vilka former av kunskap som finns, vetenskapliga metoder (såväl kvantitativa som kvalitativa), modeller för kognitiv utveckling, läroplansteorier, och praktisk lärarkunskap.

Kursen innehåller vidare en praktisk orientering rörande resurser för lärares utbildning och fortbildning, samt verksamhetsutveckling inom förskola och skola.  Resurser som introduceras inkluderar universitetsbiblioteket, officiell statistik rörande utbildningsväsendet och andra internetresurser.  Kursen ger också grundläggande praktiska redskap för att värdera informationskällor i form av källkritik, argumentationsanalys och statistik.

Kursen ger även redskap för att analysera målsättningar och metoder rörande förskolans och skolans verksamhet, den egna utbildningen och den egna lärarverksamheten.  I anslutning till detta introducerar kursen en kompetensutvecklingsportfolio, som kommer att användas i den fortsatta utbildningen.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)