"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kvalitativ dataanalys

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Kursen ger en översikt av de grundläggande principerna samt analysstegen inom kvalitativ dataanalys genom att använda exempel främst från grundad teori men även från andra kvalitativa metoder/traditioner. Deltagarna ges tillfälle att genomföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys genom att insamla och analysera eget datamaterial samt använda intervjudata som tillhandahålls av kursledningen. Vidare ges deltagarna tillfälle att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar som bygger på grundad teori men även andra kvalitativa metoder.  

 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Klargöra och redogöra för de grundläggande principerna och stegen inom kvalitativ dataanalys. 

Reflektera kring och bedöma trovärdigheten av kvalitativa analyser som baseras på grundad teori samt andra kvalitativa metoder 

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Utföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys.

Presentera och diskutera, muntligt och/eller skriftligt, resultaten av egna och andra forskares tillämpning av grundad teori samt andra kvalitativa dataanalyser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kritiskt granska, diskutera och utvärdera tillämpningen av kvalitativ metod i vetenskapliga studier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till fyra kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter.

Anmälan och behörighet

Kvalitativ dataanalys, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 september 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

- För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.

- Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-30427

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Startar

28 september 2023

Slutar

30 oktober 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

- För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.

- Engelska B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 18 550 kr. Total studieavgift: 18 550 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-F3023

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 januari 2023. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Angelica Johansson