Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap

  • Antal högskolepoäng 5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen ger en introduktion till den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ metod. Kvalitativ studiedesign presenteras liksom kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom intervjuer, fokusgruppsdiskussioner och observationer. Deltagarna får möjlighet att genomföra och värdera kvalitativa datainsamlingsmetoder både under kursveckorna och som del av hemuppgifter.

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Beskriva och förstå den vetenskapsteoretiska grunden för kvalitativ metod; Förstå och förklara grunderna för en kvalitativ studiedesign; Förklara och diskutera förutsättningarna för genomförande av kvalitativ datainsamling i form av intervjuer, fokusgruppdiskussioner och observationer; Få insikt om etiska frågeställningar vid genomförande av kvalitativ fältforskning; Kritiskt granska och värdera vetenskapliga artiklar på basis av den studiedesign som presenteras.

Undervisningen är koncentrerad till två kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och via kurswebben. Det ges också seminarier där studenterna presenterar sina hemuppgifter. All undervisning sker på engelska.

Anmälan och behörighet

Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap, 5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

1 december 2021

Slutar

21 december 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-F3029

Anmälan

Det här tillfället är för dig som behöver uppehållstillstånd för studier. Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 januari 2021.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Eva Selin