"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisteruppsats i informatik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2025

Om kursen

Kursen ger studenten tillfälle att tillämpa ett vetenskapligt synsätt i samband med att självständigt och kritiskt identifiera och formulera relevanta frågeställningar inom ämnet informatik. Kursen innefattar ämnesval, formulering av problem/frågeställning och avgränsning, design och genomförande av en studie samt utarbetande av en skriftlig rapport.

Anmälan och behörighet

Magisteruppsats i informatik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2025 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

25 mars 2025

Slutar

8 juni 2025

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För att antas till kursen krävs kurser omfattande minst 90 hp informatik på grundnivå med successiv fördjupning, inklusive 15 hp självständigt arbete. Bland genomgångna kurser ska minst 7,5 hp avse studier i vetenskaplig metod inom informatik/samhällsvetenskap. Därutöver krävs minst betyget godkänd på kurser omfattande 30 hp informatik på avancerad nivå motsvarande kurserna Organisationsstyrning och informationssystem, 15 hp och Verksamhetsanalys och organisationsförändring, 15 hp eller kurserna Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp och Prototyper för interaktion, 15 hp. Dessutom krävs engelska B/6.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 35 700 kr. Total studieavgift: 35 700 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-27324

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 september 2024 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2024.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik