Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisteruppsats i kognitionsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innefattar planering och genomförande av ett självständigt uppsatsarbete inom något område som har relevans för det kognitionsvetenskapliga ämnesområdet. Studenten väljer ämnesområde och relevant vetenskaplig metod i samråd med handledare. Det självständiga arbetet sker under handledning och presenteras i en uppsats. Även presentation av en annan students uppsats och försvar av den egna uppsatsen samt opposition av annan students uppsats ingår i kursen.

The course involves writing a supervised thesis within cognitive science. The thesis will be defended at a seminar and the student will also present and discuss a thesis.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)