"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masteruppsats i informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse II

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ger studenten tillfälle att tillämpa ett vetenskapligt synsätt i samband med att denne självständigt och kritiskt formulerar och löser problem inom ämnet informatik med inriktning mot människa-datorinteraktion och användarupplevelse. Kursen innefattar ämnesval, formulering av problem/frågeställning och avgränsning, design och genomförande av en studie samt utarbetande av en skriftlig rapport. Beroende på examensarbetets inriktning kan även framställande av en IT-applikation ingå. Examensarbetet presenteras och försvaras i ett seminarium. I kursen ingår också att vara opponent på någon annans examensarbete. I anslutning till arbetet med den skriftliga rapporten ges studenten förutsättningar att utveckla kunskap om och insikt i aktuella metodologiska frågor relevanta för vetenskapligt arbete inom ämnet informatik.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik