"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Medicinsk avbildning och analys

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs handlar om medicinsk avbildning och hur den kan tillämpas för att studera människokroppen i hälsa och sjukdom. Kursen behandlar olika metoder som är vanliga i både klinisk verksamhet och i medicinsk forskning för att studera organfunktion och upptäcka sjukdomar. Kursen introducerar allmänna bildegenskaper och vanliga rekonstruktions- och analystekniker. Därefter behandlar kursen de fyra stora avbildningsmodaliteterna: röntgen/datortomografi, nuklearmedicin med tonvikt på positronemissionstomografi (PET), ultraljud och magnetresonanstomografi (MRT). För varje avbildningsmodalitet ges en översikt över instrumenteringen och relevant fysikteori. En betydande del av kursen ägnas åt algoritmer som används vid analys av medicinska bilder. Datorlaborationer för medicinsk bildanalys ger relevant praktisk erfarenhet av metoder för att underlätta tolkningen av insamlade data. Kursen ges på engelska.

Kursen består av två delar:

Modul 1, teoretiskt arbete, 5 hp

Modul 2, laborationer, 2,5 hp

Kursens laborationer är uppbyggda utifrån verkliga utmaningar inom medicinsk bildbehandling, hämtade från pågående forskningsprojekt vid institutionen. Tyngdpunkten på laborationerna ligger på bildanalys.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)